Go to Top

Persondatapolitik

Vores persondatapolitik

1. Generelt
Murermester Ole Dahl er dansk murermester og udfører murerarbejde for danske husstande og erhverv.
Murermester Ole Dahl henter og gemmer oplysninger om dig for at levere en god service til jer, og for at kunne genkende jeres set up. Oplysningerne bliver behandlet i overensstemmelse med gældende lovgivning.

1.1 I denne persondatapolitik henviser ”Murermester Ole Dahl”, ”vi”, ”os” og ”vores” til Murermester Ole Dahl, Virkningsadresse: Munkesøvej 27, 4000 Roskilde, Danmark. Når I anvender vores services behandles jeres personoplysninger i overensstemmelse med denne politik.

1.2 Oplysninger, som behandles i Murermester Ole Dahl Kundekartotek og Mailsystem, vil blive behandlet efter gældende lovgivning og Datatilsynets til enhver tid gældende retningslinjer.

2. Dataansvarlig
Murermester Ole Dahl er dataansvarlig for de oplysninger, I giver os tilladelse til at bruge, eller som vi henter og gemmer, når I bruger vores tjenester. Det betyder, at Murermester Ole Dahl er ansvarlig for, at vi overholder reglerne i persondataloven, når vi behandler jeres data.

2.1 Murermester Ole Dahl er dataansvarlig for personoplysninger, der anvendes i forbindelse med følgende aktiviteter og tjenester på:
Google Analytics
Google Console
Facebook
Instagram
Google Plus
Hjemmeside

3. Hvilken behandling foretages?

3.1 Kundeinformation
Når I indgår aftale med os, skal I afgive jeres personoplysninger og kontaktoplysninger.
Murermester Ole Dahl har brug for disse oplysninger om jer for at kunne identificere jer, levere vores services, og yde kundeservice til jer.

3.1.1 Data
Herudover indsamler Murermester Ole Dahl, afhængig af de services I anvender, øvrige oplysninger, som I selv oplyser over for Murermester Ole Dahl. Dette kan fx være jeres adresser, antal personer i husstanden, ligesom det kan være andre oplysninger. Murermester Ole Dahl indsamler alene disse oplysninger, hvis I oplyser dem over for Murermester Ole Dahl, hvilket er frivilligt, men for at anvende visse funktioner, kræves nogle af oplysningerne.

3.1.2 Formål
Murermester Ole Dahl indhenter personoplysningerne om jer med henblik på at registrere og identificere jer som rejsedeltager og for at kunne levere Murermester Ole Dahl tjenester til jer. Murermester Ole Dahl indhenter endvidere de nævnte personoplysninger for at kunne kontakte jer, hvis det bliver nødvendigt at bekræfte jeres oplysninger, svare på dine spørgsmål og levere kundeservice til jer.

Murermester Ole Dahl indhenter endvidere personoplysningerne for at overholde gældende lov, efterkomme krav fra offentlige myndigheder, overholde Murermester Ole Dahl interne politikker og håndhæve Vores persondatapolitik handelsbetingelser.

Endelig indhenter Murermester Ole Dahl jeres personoplysninger for at forfølge tilgængelige retsmidler og begrænse erstatningsansvar ved eventuelle tvister.

3.1.3 Hjemmel
Murermester Ole Dahl har hjemmel til at behandle de nævnte personoplysninger, idet behandling af oplysningerne er nødvendige, for at Murermester Ole Dahl kan levere sine tjenester til jer. Enkelte oplysninger behandles af Murermester Ole Dahl, fordi Murermester Ole Dahl har en legitim interesse i sådan behandling.

3.2 Tilbudstjeneste
Murermester Ole Dahl kan med jeres samtykke sende jer få gode, relevante og målrettede tilbud på varer eller services. Tilbuddene kan blive sendt på baggrund af jeres profiloplysninger eller overordnede forbrugsdata.
Murermester Ole Dahl behandler nogle af jeres oplysninger på et overordnet niveau for at kunne give jer gode tilbud.
Formålet med at behandle jeres data i tilbudstjenesten er at kunne målrette tilbud til jer.

3.2.1 Generelt
Såfremt I ønsker, at Murermester Ole Dahl giver jer relevante og målrettede tilbud baseret på jeres forbrugsoplysninger, skal I give Murermester Ole Dahl samtykke til dette.

Vores persondatapolitik giver aldrig tilbudsgivere adgang til jeres oplysninger uden jeres specifikke og særskilte samtykke.

3.2.2 Data
Giver I samtykke til, at Murermester Ole Dahl må anvende jeres oplysninger til brug for Murermester Ole Dahl tilbudstjeneste, behandler Murermester Ole Dahl følgende data:

E-mailadresse
Profiloplysninger (personlig information)
Overordnede forbrugshistorik
Jeres overordnede forbrugsdata anvendes alene til brug for indplacering af jer i en forbrugerkategori.

3.2.3 Data
Formålet med at bruge jeres oplysninger i tilbudstjenesten er at kunne målrette relevante tilbud fra Murermester Ole Dahl og Murermester Ole Dahl samarbejdspartnere til jer.

3.2.4 Hjemmel
Behandling sker på baggrund af jeres samtykke.

3.3 Tekniske oplysninger
Murermester Ole Dahl registrerer en række tekniske oplysninger, når I anvender Murermester Ole Dahl tjenester.
Formålet med indsamlingen er at optimere Murermester Ole Dahl tjenester og kunne spore eventuelt misbrug.

3.3.1 Generelt
Murermester Ole Dahl registrerer en række tekniske oplysninger, når I anvender Murermester Ole Dahl tjenester.

3.3.2 Data
Murermester Ole Dahl registrerer jeres IP-adresse, operativsystem og device informationer, når I anvender Murermester Ole Dahl Services og tillige browseroplysninger og -indstillinger, når I anvender Web.

3.3.3 Formål
Murermester Ole Dahl indsamler de tekniske oplysninger for, på baggrund af disse, at foretage tekniske forbedringer og optimering af sine Services og tjenester.

Endvidere indsamles IP-adresse, device informationer og browserinformationer, for at Murermester Ole Dahl kan spore eventuelle ulovlige aktiviteter og misbrug af sine Services.

3.3.4 Hjemmel
Murermester Ole Dahl har en legitim interesse i at indhente jeres tekniske oplysninger for at kunne forbedre og optimere sine Services og for at kunne forhindre og forfølge misbrug af sine Services.

3.4 Cookies m.v.
Murermester Ole Dahl anvender cookies og andre tekniske foranstaltninger på Murermester Ole Dahl tjenester.
Cookies og lignende bliver brugt til forskellige formål. Nogle er nødvendige, andre hjælper med at huske jeres præferencer, og andre til analyse. Enkelte bliver brugt til markedsføringsformål.
I kan altid slette eller blokere cookies, men brugen af Murermester Ole Dahl tjenester bliver besværliggjort af det.

3.4.1 Generelt
Ved at bruge Murermester Ole Dahl Services accepterer I, at Murermester Ole Dahl anvender cookies og såkaldte widgets på Web og såkaldte tracking identifiers på App til forskellige formål.

3.4.2 Formål
De cookies mv., som Murermester Ole Dahl anvender på sine Services, har forskellige formål.

På Web:

Nødvendige cookies. Dette er cookies, som er nødvendige for, at I kan bruge Web, fx huskes, at I er logget ind på hele Web.
Præference cookies. Dette er cookies, som husker jeres indstillinger, fx kan jeres login huskes, hvis I har bedt om dette.
Analyse cookies. Dette er cookies, som anvendes til at måle og analysere, hvordan Web anvendes.
Widgets. På Web anvendes såkaldte widgets fra Facebook og Twitter, således at Vores persondatapolitik kan vise de seneste aktiviteter om Murermester Ole Dahl fra Facebook og/eller Twitter. Hvis I er logget ind på Facebook eller Twitter, er oversigten personlig.

3.4.3 Tilbagekaldelse af samtykke / sletning af cookies
I kan til enhver tid tilbagekalde jeres samtykke til, at Murermester Ole Dahl må anvende cookies på Web. I jeres browser kan I slette og blokere for brugen af cookies. Hvordan I gør dette afhænger af, hvilken browser I anvender. Hvis I bruger mere end én internetbrowser, skal I slette og blokere for brugen af cookies i dem alle. I kan finde vejledninger til dette på minecookies.org/cookiehandtering.

3.4.4 Hvis I ikke accepterer cookies m.v.
Hvis I ikke accepterer, at der på Murermester Ole Dahl Web anvendes cookies m.v., kan I enten vælge at ophøre med at bruge Murermester Ole Dahl, eller I kan slette cookies og blokere for brugen af cookies. Blokering af cookies kan betyde, at I ikke kan benytte jer af visse funktioner på Web.

3.5 Support
Hvis Murermester Ole Dahl skal yde support til jer, kan Murermester Ole Dahl behandle persondata for bedre at kunne hjælpe jer.
Murermester Ole Dahl support kan kun få adgang til jeres oplysninger hvis I giver særskilt samtykke til dette. Samtykket kan altid tilbagekaldes.

3.5.1 Generelt
På baggrund af jeres henvendelse yder Murermester Ole Dahl support i forbindelse med jeres rejser.

I sammenhæng med support kan Murermester Ole Dahl tilgå begrænsede personoplysninger, som er registreret vedrørende jer, men vil alene tilgå disse i nødvendigt omfang. Murermester Ole Dahl vil dog alene tilgå jeres oplysninger med jeres forudgående samtykke.

3.5.2 Data
Når I kontakter Murermester Ole Dahl support, så kan Murermester Ole Dahl medarbejdere tilgå begrænsede data om jeres bruger:

Jeres e-mailadresse
Oplysninger om hvilke services/produkter i Murermester Ole Dahl, I bruger og i hvilket omfang
Logs over hændelser, såsom hvornår I har logget på, om der er opstået fejl på baggrund af brugen af Murermester Ole Dahl Services mv.

3.5.3 Formål
Formålet med at Murermester Ole Dahl tilgår jeres oplysninger, er at yde support og løse eventuelle udfordringer, I måtte have med brugen af Murermester Ole Dahl Services.

3.5.4 Hjemmel
Murermester Ole Dahl tilgår jeres oplysninger i forbindelse med support for at opfylde jeres behov for assistance.

Murermester Ole Dahl tilgår alene jeres detaljerede data i forbindelse med support, hvis I på Murermester Ole Dahl eller egen opfordring giver et særskilt samtykke dertil.

3.5.5 Tilbagekaldelse af samtykke
I kan til enhver tid tilbagekalde jeres samtykke til, at Murermester Ole Dahl må tilgå jeres detaljerede data. Murermester Ole Dahl support kan herefter ikke tilgå disse med henblik på support.

3.5.6 Hvis I ikke afgiver samtykke
Hvis I ikke afgiver samtykke til, at Murermester Ole Dahl i forbindelse med support kan tilgå jeres detaljerede data, kan der være forhold, som Murermester Ole Dahl ikke kan yde support til.

4. Modtagere/videregivelse af data
Murermester Ole Dahl videregiver kun jeres person- virksomhedsdata med jeres accept, eller hvor det er lovpligtigt eller for at håndtere retskrav.

4.1 De personoplysninger, som Murermester Ole Dahl kommer i besiddelse af, videregives ikke til tredjemand uden jeres accept, medmindre Murermester Ole Dahl er forpligtet til at videregive oplysningerne i henhold til lovgivningen, eller for at Murermester Ole Dahl kan forsvare sig mod eller gøre retskrav gældende.

4.2 I har mulighed for at give andre i jeres virksomhed adgang til at se jeres oplysninger i Murermester Ole Dahl. Det kan fx være en kollega eller rådgiver. Hvis I vælger dette, accepterer I samtidig, at Murermester Ole Dahl, for at opfylde denne aftale med jer, må videregive jeres oplysninger til den pågældende.

5. Opbevaringsperiode
Murermester Ole Dahl opbevarer jeres personoplysninger, så længe I er bruger af Murermester Ole Dahl services. Hvis det er lovpligtigt eller for at håndtere retskrav, opbevares persondata dog længere tid.
Murermester Ole Dahl kan anonymisere jeres oplysninger i stedet for at slette dem.

5.1 Murermester Ole Dahl opbevarer jeres persondata, indtil I opsiger jeres aftale med Murermester Ole Dahl. Murermester Ole Dahl kan dog gemme data i længere tid, hvis det er nødvendigt for at overholde lovmæssige krav eller for at varetage Murermester Ole Dahl retlige interesser.

5.2 I visse tilfælde vil Murermester Ole Dahl i stedet for at slette jeres persondata anonymisere disse, således at oplysningerne ingenlunde kan føres tilbage til jer.

6. Persondatarettigheder
I har en række rettigheder, når Murermester Ole Dahl behandler jeres persondata.
I har ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger Murermester Ole Dahl har om jer.
I har ret til at få rettet fejlagtige oplysninger.
I har ret til at få slettet jeres oplysninger i nogle tilfælde.
I har ret til såkaldt dataportabilitet.
I kan altid gøre indsigelse mod Vores persondatapolitik behandling af jeres persondata.
I har altid ret til at gøre indsigelse mod Vores persondatapolitik brug af jeres persondata til direkte markedsføring.

6.1 I har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Murermester Ole Dahl behandler om jer, til hvilket formål, hvorfra Murermester Ole Dahl har jeres personoplysninger, samt hvem der modtager jeres personoplysninger.

6.2 I har til enhver tid ret til at få rettet fejlagtige eller vildledende personoplysninger, som Murermester Ole Dahl måtte behandle om jer. I kan via jeres personlige profil rette personoplysninger, såsom navn, e-mailadresse mv. Vores persondatapolitik hører gerne fra jer, hvis vi skal hjælpe med at rette jeres oplysninger.

6.3 I har ret til i en række tilfælde at få slettet de oplysninger, som Murermester Ole Dahl måtte behandle om jer. Hvis I ikke længere ønsker at anvende Vores persondatapolitik Service, kan I altid kontakte Murermester Ole Dahl, og bede os slette al jeres data, dette vil ikke kunne genskabes.

6.4 I har til enhver tid ret til at få stillet de personoplysninger, som I selv har givet til Murermester Ole Dahl til rådighed i et sædvanligt og maskinlæsbart format.

6.5 I har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod Murermester Ole Dahl behandling af jeres personoplysninger grundet dine særlige forhold.

6.6 I har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod Murermester Ole Dahl eventuelle brug af jeres persondata til brug for direkte markedsføring. Murermester Ole Dahl vil i så fald ophøre med sådan brug.

7. Overførsel af personlige oplysninger udenfor EU
Murermester Ole Dahl anvender databehandlere i lande udenfor EU

7.1 Vores persondatapolitik anvender visse databehandlere, som er placeret udenfor EU. Nedenfor er angivet hvilke og hvilke juridisk overførselsgrundlag, der ligger til grund for overførslen.

Google, Inc. Irland
Youtube, Inc (Google) USA
Facebook, Inc. USA
Instagram, Inc. USA

7.2 Murermester Ole Dahl kan henvise til, hvor I skaffer en kopi af de pågældende overførselsgrundlag ved henvendelse.

8. Fortrolighed
Murermester Ole Dahl behandler jeres data fortroligt. Dog kan data tilgås, hvis det er nødvendigt for at løse tekniske problemer eller for at yde support til jer.

8.1 Murermester Ole Dahl behandler altid jeres persondata fortroligt. Udvalgte medarbejdere hos Murermester Ole Dahl har bemyndigelse til at tilgå data, hvor det er nødvendigt for at løse brugsmæssige eller tekniske problemer. I forbindelse med support til jer kan Murermester Ole Dahl medarbejdere med jeres samtykke tilgå jeres transaktionsdata. Samtlige af Murermester Ole Dahl medarbejdere er underlagt strenge fortrolighedskrav ved behandling af persondata.

9. Tilbagekaldelse af samtykke
I kan altid tilbagekalde alle eller nogle af jeres samtykker til Murermester Ole Dahl.

9.1 I kan til enhver tid tilbagekalde jeres samtykker via mailhenvendelse.

9.2 Hvis I tilbagekalder et eller flere af jeres samtykker, har I eventuelt ikke længere mulighed for helt eller delvist at anvende Murermester Ole Dahl Service.

10. Ændringer af politikken
Murermester Ole Dahl kan til enhver tid ændre denne persondatapolitik. I vil blive orienteret om eventuelle ændringer.

10.1 Murermester Ole Dahl forbeholder sig ret til at ændre denne politik til enhver tid og uden forudgående varsel. Ændringer af politikken træder i kraft ved offentliggørelse af politikken på Murermester Ole Dahl Service.

10.2 Murermester Ole Dahl orienterer endvidere om ændringer af politikken ved at rette henvendelse til jer på den e-mailadresse, som I har angivet.

11. Databeskyttelsesrådgiver
Hvis du har spørgsmål til Murermester Ole Dahl behandling af jeres persondata, kan I altid rette henvendelse til odahl@murerole.dk

11.1 Vores persondatapolitik har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som rådgiver Murermester Ole Dahl vedrørende behandling af persondata og kan vejlede jer om, hvordan I kan udøve jeres rettigheder. I kan kontakte Vores persondatapolitik databeskyttelsesrådgiver ved at rette skriftlig henvendelse til Murermester Ole Dahl, Att.: Ole, Munkesøvej 27, 4000 Roskilde eller odahl@murerole.dk.

11.2 Har I spørgsmål til persondatapolitikken eller Vores persondatapolitik behandling af jeres persondata, kan I kontakte Vores persondatapolitik databeskyttelsesrådgiver.

12. Klageadgang
Hvis du vil klage over Murermester Ole Dahl persondatabehandling, kan det ske til Murermester Ole Dahl eller Datatilsynet.

12.1 Hvis I ønsker at klage over behandlingen af jeres persondata, hører vi meget gerne fra jer. Murermester Ole Dahl kontaktoplysninger findes i pkt. 11.1. I har også mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. 1300 København K, Danmark eller www.datatilsynet.dk.

13. Version
Persondatapolitikken er senest opdateret i juni 2018.

13.1 Denne persondatapolitik er opdateret i juni 2018